Komunist Birlik / Kürdistan / Sosyalizm

Komünistlere, Sosyalistlere ÇAĞRIMIZDIR!

Kasım 2015’te Özgürlük ve Sosyalizm Partisi’nin (ÖSP) II. Olağan Genel Kongresi yapılacak. 27 Haziran ÖSP Parti Meclisi toplantısında; “II. Genel Kongrenin, birey veya grup tüm komünistlerin, sosyalistlerin ortak kongresine dönüştürülmesinde yeni bir hamle olması” hedefi belirlendi. Bu belirleme gereği Parti Meclisi, tüm komünistlere, sosyalistlere yazılı çağrı eşliğinde doğrudan temasla; “Kürdistan’da güçlü bir Ülke komünist partisini yaratalım” hedefiyle birleşmeye/ortaklaşmaya”  çağırmaktadır.

Kürdistan’da bir grubun değil ülkenin komünist partisini yaratma hedefiyle dışımızdaki komünist, sosyalist birey ve gruplara ÖSP II. Genel Kongresi öncesindeki ön hazırlık çalışma ve tartışmalarına dinamik olarak katılmaya, ortaklaşmaya çağrımız var.  Somutta:

I – Tüm komünist, sosyalist birey ve gruplarla 4 Ekim tarihinde Diyarbakır’da bir ön toplantıda buluşarak tartışıp ortaklaşmaya;

II – Sömürgeci rejime karşı halkımızın ulusal özgürlük mücadelesini veren, biçiminden bağımsız olarak Kürt halkının devletleşmesini savunan komünistlere, sosyalistlere;

Çözüm adına çözümsüzlüğü derinleştiren Türk rejiminin, “oyala- ertele ve entegrasyon ile asimilasyonu derinleştir” siyasetine karşı, komünist siyasetin müdahalesini hedefleyen ve bunun özlemini çeken komünist, sosyalist kadrolara;

1-kongreII – Çin’e, küresel kapitalizmin, özelde de Batı kapitalizminin ucuz iş atölyesi olma işlevinin yüklenmesi benzeri, Kuzey Kürdistan’ın da Kafkasya’dan Mısır’a uzanan bölgenin ucuz iş atölyesi haline getirilmesinin hedeflendiği; Türk rejimi tarafından “Doğu ve Güneydoğu’yu (Kuzey Kürdistan’ı) bölgenin Çin’i yapacağız” şeklindeki açıklamalarının dile getirildiği koşullarda gelişen vahşi kapitalizme karşı “emeğin ve sosyalizmin gücünü yaratalım” diyenlere;

III – Saflarında iç demokrasiyi güçlü işleterek Kürdistan siyasetinde iç demokrasi çıtasının yükselmesine katkıda bulunacak olan Ülke komünist partisi arayışında olanlara;

IV –  Parti Meclisi, MYK ve İl Yürütme kurullarına kadar, parti teşkilatlanmasının her aşamasında farklı yeteneklerin uyumlu ve dinamik birliğiyle takım işleyişini etkin kılan örgütler toplamı olarak Ülke komünist partisi hedefinde birleşelim.

V – Kürdistan’dan bölgeye-dünyaya bütüncül (organik) bakan, 21. yüzyılda yeniyi tarif etmekle kalmayıp yeninin doğumunu savunan; dahası yeninin doğumunda “benim de harcım olmalıdır” bilinci ve kararlılığıyla değişimin öznesi olmaya Kürdistan’dan da katkı koyalım diyen herkese “Ülke komünist partisi bilinciyle ortaklaşalım” diye çağrımız var!

VI – Kürdistan sosyalist hareketini tek bir ana gövdede (partide de) sentezleyerek gelecekte Türkiye sosyalist hareketi benzeri parçalanmışlığı önlemek istiyorsak;

Kürdistan’da komünist parti seçeneğini güçlü seçenek haline getirerek iç siyasete denge getirmeyi amaçlıyorsak… Marksizm, Leninizm içi ideolojik farklılıkları bağrında taşıyan; 19. ve 20. yüzyıl komünist, devrimci, ilerici tüm değer ve birikime sahip çıkan ama hiçbirini, birebir aynen tekrarlamadan kendisi olmayı hedefleyen Ülke komünist partisinde ortaklaşalım diye çağrımız var!

Temmuz 2015

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi

Merkez Yürütme Kurulu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.