Kürdistan

KOLLEKTİF AKILLA BİRLİK TOPLANTISI!

buyuk-resimkollektif

9 Mart’ta gerçekleşen toplantının sonuçları, 10 Mart ortak basın açıklaması ile yazılı olarak kamuoyuna duyuruldu.

“Kolektif Akılla Birlik Toplantısı” 50 üzerinde katılımcı ile gerçekleşti. 12 saat devam eden toplantı boyunca tüm katılımcılar konuştular hatta çoğu birden fazla söz alarak konuştu, katkı sundu.

Toplantı ve sonuçları ile ilgili kısa yorum ile yetineceğim, Yorum yapmadan önce, toplantıda genel olarak nelere vurgu yapıldı neler öne çıkarıldı? Bunları ana hatları ile vermekte yarar vardır. Konuşmaları doğrudan konuşanın adını anarak ve tırnak içine alarak vermedim, çünkü öncelikle basına kapalı bir toplantı idi ikincisi ise, yazılı alınan notlar konuşanın görüşünü eksik verebilir kaygısıyla!

Neler tartışıldı, önerildi? Özetle:

–   Bu toplantının bileşenleri, Kürt halkının vicdanı olarak değerlendirilmeli. Aklı, vicdanı, emeği ortaklaştırmalıyız, çünkü tarihi bir evredeyiz kazanırız ya da kaybederiz. Acıları yarıştırmamak gerekir, daha çok acı çekenin daha çok söz söyleme hakkı var denilemez.

–  Bu tür toplantılar önemlidir, ancak bazen hatipler geçidine dönüşüyor bazen de sonuç bildirisinde bir geçer ya da geçmez o tartışılıyor; toplanıyoruz ama ortak iş yapamıyoruz ya yapmayalım ya da ortak iş yapmanın mekanizmalarını yaratalım, farklılıklarımızın üzerinden atlamadan ortak iş yapabiliriz,

– Konuşmacıların çoğu, görüş ve önerilerini tüm açıklığı ile dile getirdiler,  açıkça dile getirilmeliyiz, her şeyi açık konuşmalıyız, toplantı sonuçları bir deklarasyonla kamuoyuna duyurulmalıdır.

–  17-18 Eylül toplantısına göre birkaç adım ilerlememiz gerekiyor. Bu toplantı bileşenlerinin, Kürdistan meselesini merkezine alan stratejik yönelim geliştirmesi gerekiyor. Sosyalist, laik, İslami, Alevi, demokrat Kürdistani parti, grup ve şahsiyetlerin ulusal demokratik birliği öncelikle ve taktik değil stratejik olarak ele almaları gerekir. Kürt ulusal demokratik birliği sağlanmazsa ne kadar güçlü olursa olsun hiç kimse tek başına yürütemez.

Birlik diyen, önemine vurgu yapanlar benim öncülüğüm olmazsa birlik olmaz dememelidir.  Ulusal birlik için kurum, ulusal meclis gibi daimi kurum lazım; DTK belli bir yapıyla fazlasıyla özdeşleşti ismiyle, cismiyle zengin farklılıkları kucaklayan yeni bir yapılanma gerekiyor. Mevcut partilerimiz birlik konusunda mekanizmanın çekirdeği olabilirler.

Birlik konusunda; son yüz yıla baktığımız gibi son 30 yıla da bakmalıyız. Arkadaşlarımız güçlü olabilirler ama gücü sabitleyemeyiz, bugün A yarın B partisi güçlü olabilir. İhtiyaçlar ölçüsünde bize bakılmamalıdır, birliğe stratejik bakmalıyız, eleştiri görmeyen yapıların sonu iyi olmaz.

Elbette eşit birlik olmalı, zayıf güçlüye tabi olmamalıdır. Bu birlikteliği ortak bir mekanizmaya dönüştürmeliyiz. Bunu başarabiliriz, başarmak zorundayız da.

–  Ortadoğu ülkesiyiz, lider kültü hâkim! Öyle ki liderin örgütün önüne, örgüt de ulusun önüne geçtiği, geçebildiği bir coğrafya da yaşıyoruz. Burada sonuçlara varmak için çabalıyoruz, varacağımız sonuçlar yarın Öcalan veya Burkay tarafından kabul görmezse ne olacaktır?

–  Birlik diyorsak, parti, örgüt ve bireylerimiz birbirini kriminal kavramlarla tarif etmemeli, medya üzerinde birbirini eleştirmemelidirler. Parti ve örgütlerimiz birbirinin varlığını tanımalıdır. Burası, parti, örgüt ve kadrolarımız arasında ki sorunların siyaset diliyle ele alınması yönünde somut bir çağrı çıkartmalıdır.

– Konuşulanların burada kalmaması için mutlaka burada farklı bileşenlerden bir kurul, komisyon oluşturularak hem toplantı sonuçlarının ileriye taşınması hem de birliğin kalıcılaştırılması için çaba harcamalıdır;

–  Ulusal demokratik birliğin, ideolojik değil temel hak ve özgürlükler temelinde politik ortaklaşma ile ele alınabileceği sıkça vurgulandı. 21 Mart Newroz Bayramının ortak kutlanması gerektiği diğer bir vurgu idi. Dört partinin daha önce anayasa üzerine kamuoyu ile paylaştığı ortak metinden alınan dört madde üzerinden milyonları hedefleyen bir imza kampanyası kararlaştırılmalıdır.

– Ortadoğu’da Arap halkının isyanı ile başlayan değişim hareketinin etkisi hem Kürt halkının hem de partilerinin üzerinde etkisi oldu ve bu devam ediyor.  Bugünkü Ortadoğu siyaset ikliminde Kürtler parça ve parçalar arası geniş birliklerini yaratırlarsa fırsatları avantaja çevirebilir ve yeni mevziler kazanabilirler. Suriye üzerinden bölgesel, küresel kamplaşmanın gerçekleştiği, İran ve Türkiye’nin bu bloklaşmada karşıt saflarda yer almaları Kürt ulusal demokratik hareketi için yeni imkanlar sunuyor. Sömürgeciler Doğu-Batı bloklarında yer almışken, Kürt ulusal demokratik hareketi, bu bloklaşmaya paralel karşıt saflarda yer almadan kendi birliğini sağlayabilirse riskleri avantaja çevirebilir.

Birinci ve İkinci Dünya savaşları Kürtler için felaket oldu. Ortadoğu’nun yeniden dizayn edildiği bu koşullarda önemli bir kavşaktayız ya Kürtler ya yüzyıl geri gider ya da 21. Yy.lı Kürtlerin yüzyılı yaparız. Bunun birlik yapıp yapmamaya bağlı olacağını, Kürt ulusal demokratik hareketi kendi talep ve hedefleri ile kendi için savaşırsa 21. Yy başında yeni mevziler kazanabilecekleri vurgulandı.

–  Kürtlerin bir millet, bir halk olmaktan kaynaklanan hakları olduğu, 40 milyona yakın nüfusuyla siyasal statü olmadan, kendi kaderini tayin etmeden Kürt/Kürdistan meselesinin çözülemeyeceği; umutluyuz ki Kuzey’de de statüye dayalı çözümü başaracağız. Burada temel sorun, millet olma sorunudur, halk milletleşmede yol katetti ama Kürt siyasi partilerimiz halen millet olma noktasında değil. Dolaysıyla millet olma noktasında katetmemiz gereken mesafe var.

–  Devlet, Kürtlerin en asgari taleplerini bile kabul etme noktasında değildir. Devlet halen Kürt halkının bireysel hakları ile sınırlı talepler etrafında dolaşıyor, ayrı bir halk olmaktan kaynaklanan siyasi statü, ana dilden eğitim gibi kolektif haklarının kabulüne yanaşmıyor. Halkımızın, halkl
arımızın kolektif haklarını içeren adımların gerçekleştirilmesi tamamıyla ulusal demokratik güçlerimizin birlikte mücadelesinin ürünü olacağının altı çizildi. Ve artan saldırıları birlikte göğüslemeliyiz vurgusu yapıldı.

–  Devlet kendisiyle yüzleşmeli diyoruz. İyi de bizim de (yanı parti, örgüt, inanç gruplarının ve şahısların da) kendimizle, geçmişimizle yüzleşmemiz gerekmez mi?

–  Tarih boyunca Kürtler, Kürt siyaseti hep masa başında ince diplomaside yenildiler, kaba kuvvete değil. Bu bizi düşündürmelidir.

 –  AKP milliyetçi muhafazakâr bir partiye dönüştü, bu coğrafyada da milliyetçi muhafazakâr bir parti kurulursa ne olur ki bu yönlü epeyce çalışmalar var denildi!

–  Kürt siyasetinde de sol Kemalist bir damarın varlığı görünüyor.

Toplantıda özetle bunlar dile getirildi. Bunlar üzerinden basına yansıyan sonuç bildirisi üretildi.

Bunlardan ve yandaki sonuç bildirisinden hareketle ne/neler görüyoruz?

1 – Parti, örgüt ve şahsiyetler arasında toplantı boyunca yapıcı bir siyaset dili kullanıldı. Bu toplantı sonuç metnine de şöyle yansıdı: “Bu çerçevede; Kürdistan coğrafyasında siyaset yapan her siyasi parti, grup, oluşum, inanç ve şahsiyet, biri birinin varlığını tanıdığını, biri birine yönelik kullanacağı dil karşılıklı tanıma, saygı ve yapıcı eleştiri temelinde olmalıdır. Kürt halkının özgürlük, eşitlik ve demokrasi davasına zarar verecek tarzda biri birini karalayan, halkın moral değerlerini kıran bir dil ve üslup kim tarafından kullanılırsa kullanılsın tasvip edilmeyecektir.”

2 – Toplantı boyunca birliğe yeni bir birliğe doğru ciddi bir doğum sancısı yaşandı ve nihayet kalıcı birlik yolunda daimi bir kurulun oluşturulmasıyla önemli bir adım atıldı. Birlik yöneliminin sonuç metnine yansıması: “En kısa zamanda siyasi partilerimizin, grup, oluşum ve inanç temsilcilerinden oluşacak bir heyet ulusal birlik ve ulusal birlik mekanizmalarını oluşturmak için çalışmaya başlayacaktır” şeklinde oldu.geniskollektif

3 – Suriye’de Kürt ulusal demokratik muhalefetinin sorunlarına sahiplenme ve somut yönelim sergilendi. Bu sonuç metninde şöyle yer aldı: “Katılımcılar olarak, Suriye’de yaşayan Kürt halkının söz konusu olanakları ulusal demokratik gelişme yönünde başarılı bir biçimde sonuçlandırmasını Güney Batı Kürdistan’daki Kürt politik güçlerin ortak hareket etmesine bağlı olduğunu belirtir, Güney Batı Kürdistanlı güçlerin birlik çabalarını destekler, onların özgürlüğünü kendi özgürlüğümüz, onların acısını kendi acımız olarak gördüğümüzü tüm dünyaya deklere ederiz.”

 4 – Kürt meselesi siyasal statü olamadan çözülemeyeceği tutum ve yönelişi ortak metinle kamuoyuna ve elbette hükümete güçlü yansıtıldı. Örneğin: “Bizler açısından Kürt ve Kürdistan sorunu, Kürdistan coğrafyasında Kürtlere idari-siyasi statü verilmeden çözülemez. Adalet, özgürlük, birlikte yaşam ve onurlu barış ancak bu talebin gerçekleşmesiyle mümkün olacaktır” denildi.

5 – Birlikte iş yapma tutum ve yönelişi anayasa üzerinde imza kampanyası başta olmak üzere pratikleştirmesi hedeflendi. En somut ve en yakın ortak pratik hedef olarak: “Ulusal ittifak farklı oluşum ve fikirlerin bir arada ortak paydalarda, ortak çaba göstermesidir. Bu minvalde yeni Anayasanın oluşum sürecinde ortak mücadele başlattığımızı ve 4 maddelik talebin Anayasaya işlenmesi için milyonlarca imza toplamayı hedeflediğimizi kamuoyuna duyururuz” denilerek belirlendi.

6 – Mevcut siyasal konjonktürde parçalar arası ortak davranış yolunda Ulusal Konferansın önemine ve başarılması için Kuzey parçasındaki güçlerin yapacaklarının altı çizildi ve sonuç bildirisi ile kamuoyuna şöyle duyuruldu: “Kürdistan’da adalet, özgürlük, statü ve onurlu barışa ulaşmak için Kürdistan Konferansı’nın olabilecek en kısa zamanda gerçekleştirilmesi amacıyla çabalarımız hızlanarak devam edecektir.”

7 – Hükümet ve devletin artan baskı ve operasyonları karşısında ortak tutum alma varılan bir diğer sonuç oldu. Şöyle ki: “Kürdistan’da siyasi nedenlerden dolayı cezaevinde bulunan Kürt halkının hiçbir evladının cezaevinde çürümesine razı olmadığımızı, olmayacağımızı, cezaevinde siyasi nedenlerle tek bir Kürt kaldığı müddetçe kendimizi özgür görmeyeceğimizi deklere ederiz. Bu kapsamda Kürtlere dönük baskı ve tutuklama politikalarına karşı olduğumuzu ve ortak tutum alacağımızı ifade etmek isteriz” denildi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.