Emek / Genel / Güncel / İşçi / Örgütlenme / Ortadoğu / Sosyalizm

DAĞLARDA YANKILANAN KAHKAHALARIYLA TESLİM TÖRE!

Öncelikle Teslim yoldaşın aramızdan ayrılışının (yani vefatının) ardından konuşacağımı hiç düşünmemiştim. Yaşı benden epey büyük olmasına rağmen hep benden daha uzun yaşar diye düşünmüş ve kendisiyle de bunu paylaşmıştım. Çünkü Teslim ve Malatyalı kimi yoldaşlar; bana genetik dokusu sağlam Malatya Beyaz buğdayını hep hatırlatırlardı. Bilen bilir Malatya beyaz buğdayı ünlüdür.

I – Kahkahalarının dağlarda yankılandığı yani yaşam dolu bir Teslim Töre vardı! Dağlarda yankılanan kahkahaları, Teslim yoldaşın önemli bir özelliğiydi. Sıcak, candan ve kucaklayıcı kişiliğinin bir parçasıydı. Bu özelliği bize Töre’nin başka bir özelliğinin kapısını aralar; halk adamı, bürokratik davranışlardan uzak halktan biri olmak ama aynı zamanda halk aydını! Ortaokul ile sınırlı eğitimine rağmen daha genç yaşlarda okuyan yazan özelliğiyle de ideolojik teorik sorunlara ilgi duyan, araştıran ve üreten Töre gerçeği vardı. O, içerde ve yurtdışında, Ülke ve dünya gündeminden hiç kopmadı hep yazdı hem öyle ki iddialı ideolojik-teorik tezler üretip paylaşarak kendini tekrarlamadı.

 

II- Halklara, işçi sınıfına ve kurtuluşlarına derinden bağlı bir Teslim Töre gerçeği de vardı. Öyle ki genç yaşta eşini, çocuklarını yani çok sevdiği ailesini ağır sorunlarla baş başa bırakıp, devrimi örgütlemek uğruna bir daha dönmemek üzere evinden ayrılan bir dava kadrosuydu. Teslim yoldaş ailesine bağlıydı ve seviyordu ama O, yaşamını halklara, işçi sınıfının kurtuluşuna adamıştı, öyle yaşadı ve öyle ayrıldı aramızdan.

 

III – Töre’nin öne çıkan diğer özelliklerinden biri iyi bir örgütleyiciydi. Dağda daha doğrusu halkının içerisinde bulunduğu süreçte Adıyaman, Malatya, Antep örgütlerinin yaratılması başta olmak üzere örgütlenme de doğrudan yer almış, oluşumlarında büyük emek harcamıştı. Sahip olduğu öz güvene, halk aydını kimliği ve heybetli yapısı eklenince, insanlara güven veren “sırtımı verebilirim” hissini yaratan yapısıyla örgütleyiciydi.

 

IV – Kadroların, özellikle genç kadroların kendilerini, kendi pratikleri üzerinden aşmalarına hep katkı koyan ve fırsat tanıyan bir yönetici kadroydu Teslim Töre.

Örneğin Malatya-Adıyaman-Antep üçgeninde sıkışan ve güvenlik riskleri giderek büyüyen THKO MB’nin Merkez Karargâhını; Tokat-Amasya bölgesine taşınması sonrasında yaşadığımız ve güvenliği riske eden olaylarda, sorumluluk üstlenmiş bizim gibi genç kadrolara ilişkin takındığı tutum bunun örneklerinden biriydi. Kısa süre önce aramızdan ayrılan Uzun Doktor (Abdullah Karabulut) ve elbette Tokat-Amasya bölgesindeki yoldaşlarla birlikte kırsal alanda sürdürdüğümüz ön hazırlık Töre ile birlikte Merkez Komite’nin fiilen taşınmasıyla Turhal-Niksar-Taşova üçgenindeki kırsalda hazırladığımız alt yapı kimi yerlerde çöküp kapılar yüzümüze kapanınca, Töre son derece serinkanlılıkla sorumluluk üstlenmiş biz genç kadrolara yapıcı davrandı. Bu tavrı belirttiğim olayla sınırlı değil genel eğilimiydi. Özetle örgüt sorunlarında Töre yıkıcı değil yapıcıydı.

 

V – Teslim Töre, dava ve örgüt kadrosuydu. Uzun yasadışı mücadele süreçlerinden sonra daralan örgüt yapısını yeniden toparlamak için 1988’lerde yeniden ülkeye dönmüştü. Dolayısıyla az sayıda kalmış kadrolarla politik-pratik çalışma yürütmesi yakalanması riskini artırıyordu. Ancak Töre yoldaş daralan çembere artan riske rağmen O, bunu göze alarak yakalanıncaya kadar çalışmasını yoldaşlarıyla birlikte sürdürdü.

 

VI – Teslim yoldaş uzun mücadele yaşamında mücadele araçları olarak örgüt, parti vb. değiştirdi ama halkların nihai kurtuluşu sosyalizm çizgisinden asla vazgeçmedi. Nefesini verdiği son ana kadar sosyalizm davasına bağlı kaldı ve siyasi yaşamı boyunca komünist olarak yaşadı. Sosyalizm mücadelesinde yasa ya da yasadışı örgüt ve tarzını yani mücadele araç ve yöntemini asla kutsamadı. Koşullara başka bir ifadeyle siyasetin sosyolojisine baktı neyi gerektiriyorsa onu savundu.

 

VII – Kürdistanlı genç komünist bir grup olarak THKO- MB ile 1976’da birleştiğimizde, işin başında Sovyetik parti modelinde yani birleşik komünist parti yapılanması üzerinde anlaşmıştık. Buna göre Türkiye Komünist Emek Partisi (TKEP) kuruluş kongresinde, Kürdistan Özerk Örgütü (KÖÖ) kurulacak ve kısa sürede yapacağı kuruluş kongresiyle Kürdistan Komünist Partisi (KKP) adını alacaktı. İki partinin üzerinde birleşik Merkez Komitesi olacaktı. Süreç böyle işledi ve 1980 Mayıs ayında TKEP kuruluş kongresi yapıldı. 1982 Mart’ında ise Elazığ’da yapılan birinci Kongreyle KKP kuruldu.

KKP yönetici kadroları olarak bizler daha cezaevinden çıkmamışken içerde ve dışarda süren TKEP ile KKP ayrışmalı tartışması yaşanıyordu. 1990 TKEP III. Genel Kongresinde, KKP’nın birleşik parti yapılanmasından ayrılıp bağımsız parti olması tartışılırken tereddütsüz, “KKP ayrılıp bağımsız yoluna devam etmeli” demişti. Şayet “Adıyaman-Malatya-Antep başta olmak üzere Kürdistan örgütlenmesinde benim doğrudan emeğim var” deyip ayrılma karşıtı tutum alsaydı kongre de ciddi sorun yaşardık. Açık konuşmak gerekirse, Teslim yoldaş III. Kongrede KKP’nin ayrılmasına karşı çıksaydı hasarlı bir ayrılık gerçekleşecekti.

Demem o ki Teslim yoldaş hem Kürdistan meselesinde hem de Filistin pratiğinde söz ve eylemiyle enternasyonalisti.

 

VIII – Türkiye komünist hareketinin birliğinin sağlanması için fazlasıyla uğraştı. TKEP’in komünist birliği sürekli kurgulamasında kendisinin büyük çabası olmuştu. Teslim yoldaş “küçük olsun benim olsun” yerine “birleşelim ben birliğin ürünü partinin bir militanı olmaya hazırım” demiş ve buna uygun davranmıştır. Yani Töre’nin koltuk sevdası ve bağımlılığı asla olmadı.

 

IX –  Teslim Töre-Ökkeş Kolusarı-Sinan Çiftyürek’in gülen üçlü fotoğrafı 27 Mart 2018 Ökkeş yoldaşın evinde çekilmişti. Sanırım ilk ve son fotoğrafımızdır. En azından ben başka ortak fotoğrafımız var mı? Bilmiyorum. O gece uzun uzun konuşmuştuk.

Güle güle yoldaş!

Şili’den Fransa, Lübnan, Sudan’a….Küresel kapitalizme karşı yeni bir sol dalganın gelişmeye başladığı süreçte aramızdan ayrıldın. Gözün arka da kalmasın. Dünya komünist ve emek hareketi kapitalist sömürü düzenini er geç tarihin çöplüğüne gönderecektir.

27.11.2019

canbegyekbun@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.