Genel / Güncel / Kurdî

AYDINLIK GAZETESİ, KÜRTÇE KONUŞ DİL KAMPANYASINA SAVAŞ AÇTI!

Murat İnce’nin hazırladığı uzun haber, baştan sona yalan, çarpıtmalarla doludur. Dahası var, siyasal iktidar ile yargıyı kampanyayı başlatan 9 Kürt partilerini kapatmanın da ötesinde “hayatiyetlerinin sonlandırılması” şeklindeki çağrıyla da haber olarak da ibret vericidir.

Birinci yalan; Güney Kürdistan’da Kürtçe ile birlikte beş resmi dil uygulaması ve ilkokuldan üniversiteye kadar ana dilde eğitim öğretim uygulanırken; Aydınlığın “Ayrıca, Kuzey Irak’ta Arapça’nın yanı sıra diğer dillerinde baskı altına alınarak, süreç içinde tamamen Kürtçe kullanımına yönelik önerilerin ağırlıklı olarak işlendiği görülür” yalanını yazmasıdır. Güney Kürdistan daha bağımsız devlet bile olmadan Kürdistan’da yaşayan beş farklı halka ana dilde eğitim öğretim ve resmi dil hakkı tanıdı.

İkinci yalan; Kürt dili kampanyasını geliştiren 9 partinin dil kampanyası üzerinden “Türkiye ile hesaplaşmaya girdikleri” ve bu hesaplaşmada “sırtlarını ABD emperyalizmi ile İsrail Siyonizmcine dayadıkları” koca bir yalandır. Dil kampanyasını başlatan Kürt partilerinin kendi iradeleri dışında hiç kimseye “sırtını” dayamadıkları çok açıktır. Biz başta içeride Türkiye kamuoyunu ve uluslararası alanda UNESCO olmak üzere herkesi halkımızın feryadını duymaya çağırdık hepsi bu!

Üçüncüsü; “Kürtçe’nin Kurmancî lehçesindeki metni ÖSP Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, Kırmançkî metni ise Azadî Hareketi’nden Sıtkı Zilan okudu cümlesi var. Dikkat ederseniz Zazaca yerine Kırmançki kullanılmış. Çünkü Zazaca (Dımılice, Kırdasca olarak da anılır. Mİ) Kürtçenin bir lehçesi olarak görülmüyor” yalanıdır. Aydınlık Gazetesi kendince “Zazaca Kürtçenin bir lehçesi olarak görülmüyor” yalanıyla güya Zaza ya da Dimilî veya Kirmançkî olarak anılan Kürtçenin bir lehçesini konuşan halkımızı Kırmancî lehçesini konuşan diğer halkımızdan ayırmak gibi basit çabadan başka bir şey değildir.

Dördüncü yalan ve çarpıtma; Aydınlık Gazetesi aynı haberde “Türkiye’nin, kendi varlığına kasteden her türlü bölücülüğü engellemesi gerekirken, ülkemizin en güzel illerinden biri olan Diyarbakır’da, bölücü partiler adeta özerkliği çağrıştıran çağrılar yapabiliyor” diyerek hem yalan söylemesi hem de iktidarı adı geçen 9 partiye yeni saldırılara çağrılar çıkartmasıdır. Kürtçe konuş dil kampanyasını başlatan 9 partinin en insani en demokratik ve halkımız için yaşamsal önemdeki bu faaliyetini  “Türkiye’nin, kendi varlığına kasteden” bir faaliyet olarak sunmak abesle iştigaldir. Dil kampanyasının “Türkiye’nin varlığına kastetmekle” ya da “Türkçeyi zayıflatmakla” bir ilgisi yoktur. Türkçenin yanı sıra Kürtçenin de ilkokuldan üniversiteye eğitim-öğretim dili ve de ekonomik-ticari dil haline gelmesini sağlamanın dışında bir amacı yoktur. Bunun böyle olduğunu herkes gibi Aydınlık Gazetesi de gayet iyi biliyor ama yine yalan, çarpıtma ve kışkırtmalarla yüklü haber yapabiliyor.

Beşincisi,  Aydınlık Gazetesi Kürt partilerinin hangi vesileyle olursa olsun bir araya gelmelerinden rahatsız olduğunu aynı haberde şu belirlemeyle de açığa vurur; Dil kampanyasına saldırıyla başlayan haber Yerel Seçimlerde “iş ve eylem birliği” için bir araya gelen altı partiye saldırı ile haberi şöyle bitirir; “Legal alanda faaliyet sürdüren Kürtçü partiler, 2019 belediye seçimlerinde ortak hareket edecek ve dört parçada “ulusal birlik” çalışmalarına ağırlık vereceklerini açıkladılar. Toplantıya katılan partiler sırasıyla, Halkların Demokrasi Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP), Kürdistan Demokrat Partisi–Bakur (KDP-B), Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (KDP-T), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), İnsan ve Özgürlük Partisi ile Azadî Hareketi” diyor. Demek ki Aydınlık Gazetesi, altı Kürt partisinin Yerel Seçimlerde “iş ve eylem birliği” bir araya gelmelerinden çok ama çok rahatsız olmuş!

Altıncısı; Aydınlık Gazetesi’nin ilgili haberi Türk iktidar ve yargısına, Kürt partilerini kapatın çağrısını şu cümlelerle sürdürür; “Açılım dönemi bittiğine göre o dönemin partilerinin hayatiyetlerinin sonlandırılması gerekiyor. ABD emperyalizmiyle hesaplaşma dönemine girildiğine göre; onun çıkarlarıyla örtüşen siyasetleriyle Kürtçü partiler faaliyet sürdürmemeli. Aksi halde bölücülüğün etkisi istenildiği ölçüde kırılamaz” der. Çağrı çok net; Kürt partilerini “kapatın” çağrısının da ötesinde “hayatiyetlerinin sonlandırılması” vurgusu ibret vericidir!

Sonuç olarak; Dil kampanyasını başlatan 9 parti ayrımsız herkese kampanyaya destek çağrısı yapmaktadır. Aydınlık Gazetesine de çağrımız şudur; dil kampanyamıza ve kampanyayı başlatan 9 partiye savaş açmak ve siyasal iktidarı “bu partileri kapatın” şeklinde açıkça kışkırtmak ne kendisine ne de Türkiye’ye bir yararı yoktur.

Dil kampanyasını başlatan bizler, Türkiye halklarına, ilerici, devrimci, demokrat, sosyalist dinamiklerine kampanyamıza destek olun çağrımızı tekrarlıyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress spam blocked by CleanTalk.